Video hướng dẫn học Excel từ cơ bản tới nâng cao - Giáo trinhTiếng Việt.

Thảo luận trong 'Văn phòng' bắt đầu bởi ghost0bk, 14 Tháng năm 2019.

 1. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  Đăng bởi: www.keybanquyen.vn - Hệ thống cung cấp tất cả bản quyền của Microsoft. Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Zalo ,Viber ).

  Đây là bộ giáo trình Video học Excel từ cơ bản tới nâng cao - Tiếng Việt.Kèm hướng dẫn chi tiết từng bước rất trực quan. Kèm theo đó và các file mẫu,bài tập và bài giải giúp các bạn hoàn thiện kỹ năng về Excel theo chiều hướng tốt nhất có thể.
  [​IMG]
  Phần 1 Chuẩn bị (Bài 1 - Bài 2).
  1. Các file cần thiết để học.mp4
  2. Thiết lập môi trường.mp4
  Excel-Chuyen-Nghiep.zip
  Phần 2 Làm quen với Excel (Bài 3 - Bài 7).
  3. Khởi động Excel.mp4
  4. Tạo workbook mới.mp4
  5. Lưu workbook.mp4
  6. Mở 1 workbook có sẵn.mp4
  7. Cấu trúc của workbook.mp4
  Phần 3 Thao tác dữ liệu cơ bản trong Excel (Bài 8 - Bài 23).
  10. Nhập ngày và giờ.mp4
  11. Nhập số dạng chữ.mp4
  12. Chỉnh sửa nội dung của 1 ô.mp4
  13. Xuống dòng trong 1 ô.mp4
  14. Copy & Paste dữ liệu.mp4
  15. Undo & Redo.mp4
  16. Chèn ô, cột và dòng.mp4
  16. Xóa ô, cột và dòng.mp4
  18. Thay đổi chiều rộng của cột và dòng.mp4
  19. Ẩn và hiện cột và dòng.mp4
  20. Nhập tự động.mp4
  21. Thao tác chọn dữ liệu hiệu quả.mp4
  22. Thêm chú thích.mp4
  23, Tìm kiếm.mp4
  8. Nhập dữ liệu chữ.mp4
  9. Nhập dữ liệu số.mp4
  Phần 4 Thao tác Excel Worksheet (Bài 24 - Bài 30).
  24. Định dạng worksheet.mp4
  25. Tạo mới worksheet.mp4
  26. Xoá worksheet.mp4
  27. Di chuyển worksheet.mp4
  28. Copy worksheet.mp4
  29. Hiển thị danh sách worksheet.mp4
  30. Ẩn và hiện worksheet.mp4
  Phần 5 Định dạng trong Excel (Bài 31 - Bài 40).
  31. Định dạng kiểu số và kiểu phần tră.mp4
  32. Định dạng kiểu ngày tháng.mp4
  33. Thay đổi màu sắc và cỡ chữ.mp4
  34. Merge cells & wrap text.mp4
  35. Canh lề nội dung.mp4
  36. Thiết lập hướng hiển thị dữ liệu.mp4
  37. Thêm đường viền.mp4
  38. Cách định dạng nhanh.mp4
  39. Hiển thị dưới dạng bị gạch bỏ.mp4
  40. Xoá nội dung và định dạng của ô.mp4
  Phần 6 In ấn Excel (Bài 41 - Bài 46).
  41. Tạo Header & Footer.mp4
  42. Kiểm tra nội dung in ấn.mp4
  43. Phân trang.mp4
  44. Thiết lập tiêu đề cho các trang.mp4
  45. Thiết lập thông số in & In.mp4
  46. In một vùng dữ liệu.mp4
  Phần 7 Các hàm Excel cơ bản (Bài 47 - Bài 76).
  47. Tính toán đơn giản.mp4
  48.Copy & paste công thức.mp4
  49. Các loại tham chiếu.mp4
  50. Hàm toán học - ABS.mp4
  50. Kiểm tra tính toán.mp4
  52. Hàm toán học - INT.mp4
  53. Hàm toán học - MOD.mp4
  54. Hàm toán học - ROUND.mp4
  55. Hàm thống kê - SUM.mp4
  56. Hàm thống kê - COUNT.mp4
  57. Hàm thống kê - MAX.mp4
  58. Hàm thống kê - MIN.mp4
  59. Hàm thống kê - AVERAGE.mp4
  60. Hàm thống kê - RANK.mp4
  61. Hàm xử lý chuỗi - LEFT.mp4
  62. Hàm xử lý chuỗi - RIGHT.mp4
  63. Hàm xử lý chuỗi - MID.mp4
  64. Hàm xử lý chuỗi - LEN.mp4
  65. Hàm xử lý chuỗi - TRIM.mp4
  66. Hàm xử lý chuỗi - CONCATENATE.mp4
  67. Hàm xử lý ngày giờ - WEEKDAY.mp4
  68. Hàm xử lý ngày giờ - TEXT.mp4
  69. Hàm xử lý ngày giờ - DAY.mp4
  70. Hàm xử lý ngày giờ - MONTH.mp4
  71. Hàm xử lý ngày giờ - YEAR.mp4
  72. Hàm xử lý ngày giờ - DATEDIF.mp4
  73. Hàm luận lý - AND.mp4
  74. Hàm luận lý - OR.mp4
  75. Hàm điều kiện - IF.mp4
  76. Hàm tìm kiếm - VLOOKUP & HLOOKUP.mp4
  Phần 8 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 1)(Bài 77 - Bài 84).
  77. Bài tập 1.mp4
  78. Bài tập 2.mp4
  79. Bài tập 3.mp4
  80. Bài tập 4.mp4
  81. Bài giải 1.mp4
  82. Bài giải 2.mp4
  83. Bài giải 3.mp4
  84. Bài giải 4.mp4
  Phần 9 Excel Chart (Bài 85 - Bài 89).
  85. Tạo Chart.mp4
  86. Thay doi loai Chart.mp4
  87. Định dạng chart.mp4
  88. Thêm đường xu hướng.mp4
  89. Tạo chart là một worksheet.mp4
  Phần 10 Cơ sở dữ liệu trong Excel (Bài 90 - Bài 96).
  90. Sắp xếp dữ liệu.mp4
  91. Xoá dữ liệu trùng lặp.mp4
  92. Freezepane.mp4
  93. Tách dữ liệu.mp4
  94. Subtotals.mp4
  95. Lọc và rút trích dữ liệu.mp4
  96. Data Validation.mp4
  Phần 11 Các hàm Excel nâng cao (Bài 97 - Bài 125).
  100. Hàm thống kê - SUMPRODUCT.mp4
  101. Hàm thống kê - COUNTA.mp4
  102. Hàm thống kê - COUNTBLANK.mp4
  103. Hàm thống kê - COUNTIF.mp4
  104. Hàm xử lý chuỗi - REPLACE.mp4
  105. Hàm xử lý chuỗi - UPPER.mp4
  106. Hàm xử lý chuỗi - LOWER.mp4
  107. Hàm xử lý chuỗi - PROPER.mp4
  108. Hàm xử lý ngày giờ - DATE.mp4
  109. Hàm xử lý ngày giờ -TIME.mp4
  110. Hàm xử lý ngày giờ - HOUR.mp4
  111. Hàm xử lý ngày giờ - MINUTE.mp4
  112. Hàm xử lý ngày giờ - SECOND.mp4
  113. Hàm xử lý ngày giờ - TODAY.mp4
  114. Hàm xử lý ngày giờ - NOW.mp4
  115. Hàm xử lý ngày giờ - ISBLANK.mp4
  116. Hàm xử lý ngày giờ - ISERROR.mp4
  117. Hàm xử lý ngày giờ - ISNA.mp4
  118. Hàm tìm kiếm - MATCH.mp4
  119. Hàm tìm kiếm - INDEX.mp4
  120. Hàm cơ sở dữ liệu - DSUM.mp4
  121. Hàm cơ sở dữ liệu - DMAX.mp4
  122. Hàm cơ sở dữ liệu - DMIN.mp4
  123. Hàm cơ sở dữ liệu - DAVERAGE.mp4
  124. Hàm cơ sở dữ liệu - DCOUNT.mp4
  125. Hàm cơ sở dữ liệu - DCOUNTA.mp4
  97. Hàm toán học - SQRT.mp4
  98. Hàm toán học - PRODUCT.mp4
  99. Hàm thống kê - SUMIF.mp4
  Phần 12 Định dạng có điều kiện (Bài 126 - Bài 133).
  126. Tạo định dạng có điều kiện.mp4
  127. Thay đổi qui tắc định dạng có điều.mp4
  128. Thêm và xoá các qui tắc định dạng có....mp4
  129. Định dạng có điều kiện bằng data bar.mp4
  130. Định dạng có điều kiện bằng color.mp4
  131. Định dạng có điều kiện bằng icon.mp4
  132. Làm nổi bật các giá trị trùng lặp.mp4
  133. Làm nổi bật các giá trị lớn nhất hoặc..mp4
  Phần 13 Các đối tượng hình ảnh và hình dạng (Bài 134 - Bài 140).
  134. Chèn clipart.mp4
  135. Chèn Shape.mp4
  136. Chèn smartart.mp4
  137. Thêm hình ảnh.mp4
  138. Thêm ảnh nền cho worksheet.mp4
  139. Sắp xếp các đối tượng hình ảnh.mp4
  140. Nhóm các đối tượng hình ảnh.mp4
  Phần 14 Bảo mật (Bài 141 - Bài 145).
  141. Bảo vệ một worksheet.mp4
  142. Bảo vệ một phần của worksheet.mp4
  143. Ẩn công thức tính toán.mp4
  144. Bảo vệ cấu trúc worksheet.mp4
  145. Bảo vệ workbook bằng mật khẩu.mp4
  Phần 15 Pivot Table (Bài 146 - Bài 160).
  146. Tạo Pivot Table.mp4
  147. Di chuyển Pivot Table.mp4
  148. Xoá Pivot Table.mp4
  149. Xem dữ liệu chi tiết.mp4
  150. Định dạng hiển thị cho giá trị thống kê.mp4
  151. Thay đổi công thức thống kê.mp4
  152. Hiển thị giá trị thống kê dưới dạng %.mp4
  153. Sắp xếp dữ liệu trong Pivot Table.mp4
  154. Lọc dữ liệu cột & dòng.mp4
  155. Tạo report filter.mp4
  156. Tạo slicer.mp4
  157. Quản lý & định dạng slicer.mp4
  158. Định dạng Pivot Table.mp4
  159. Cập nhật Pivot Table.mp4
  160. Xử lý các ô không có giá trị.mp4
  Phần 16 Pivot Chart (Bài 161 - Bài 166).
  161. Tạo Pivot chart.mp4
  162. Thay đổi loại Pivot chart.mp4
  163. Lọc dữ liệu.mp4
  164. Định dạng Pivot chart.mp4
  165. Di chuyển Pivot chart.mp4
  166. Xoá Pivot chart.mp4
  Phần 17 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 2) (Bài 167 - Bài 174).
  167. Bài tập 5.mp4
  168. Bài tập 6.mp4
  169. Bài tập 7.mp4
  170. Bài tập 8.mp4
  171. Bài giải 5.mp4
  172. Bài giải 6.mp4
  173. Bài giải 7.mp4
  174. Bài giải 8.mp4
  [​IMG]
  Pass Unrar : www.KeyBanQuyen.VN
  ( Chúng tôi cần đặt Pass để tránh DMCA và các Cloud lưu trữ sẽ xóa File nên mong Quý Vị cảm thông về sự bất tiện này ).
  Link GoogleDrive :
  https://drive.google.com/drive/folders/1pFV8P_oKZzNMhrYbaTfCMDi7--_Zxqm8?usp=sharing
  Link sao lưu khi bị lỗi :
  https://drive.google.com/drive/folders/13UWdOH5hTA2UNjbSolAPj4XLM8GhiXla?usp=sharing

Chia sẻ trang này