Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa - Bản sách nói đọc hay nhất !

Thảo luận trong 'Truyện - Tiểu thuyết' bắt đầu bởi ghost0bk, 6 Tháng sáu 2021.

 1. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  Đăng bởi: www.KeyBanQuyen.VN - Hệ thống cung cấp tất cả bản quyền của Microsoft. Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Zalo ,Viber ).
  Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa - Bản đọc hay nhất !
  Định dạng : MP3.
  Hướng dẫn nghe : Chỉ cần chép vào điện thoại, máy tính...và nghe được bất kỳ nơi đâu.
  Đóng gói : Phùng Hữu Long
  Tam Quốc Diễn Nghĩa về phương diện biên soạn chủ yếu là công lao của La Quán Trung, nhưng thực ra bộ tiểu thuyết này trước sau đã trải qua một quá trình tập thể sáng tác lâu dài của rất nhiều người.
  Trước La Quán Trung, từ lâu, chuyện Tam quốc đã lưu hành rộng rãi trong dân gian truyền miệng, các nghệ nhân kể chuyện, các nhà văn học nghệ thuật viết kịch, diễn kịch, đều không ngừng sáng tạo, làm cho những tình tiết câu chuyện và hình tượng các nhân vật phong phú thêm. Từ đầu thời Nguyên, các câu chuyện Tam quốc đã được thu thập thành một cốt truyện hoàn chỉnh có đầu có cuối, gọi là Tam quốc chí bình thoại.
  [​IMG]
  Cuối đời Nguyên đầu đời Minh, nhà tiểu thuyết La Quán Trung đã viết bộ Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa chính là đã dựa trên cơ sở sáng tác tập thể rất hùng hậu đó của nhân dân quần chúng. Dĩ nhiên trong khi viết ông có tham khảo những bản ghi chép của các nhà viết sử và các nhà văn khác (Tam quốc chí của Trần Thọ, Tam quốc chí chú của Bùi Tùng Chi), nhưng quan trọng hơn là phần thể nghiệm cuộc sống phong phú của bản thân ông và tài năng văn học kiệt xuất của ông.
  Một trong những bản Tam quốc diễn nghĩa ra đời sớm nhất hiện nay còn giữ được là bản in năm Giáp Dần niên hiệu Hoằng Trị đời Minh (1494) và năm Nhâm Ngọ thời Gia Tĩnh (1522) gồm có 24 cuốn 240 tiết. Từ đó về sau (gần 300 năm), nhiều bản Tam quốc đã lưu hành, nhưng nội dung đều không có gì khác nhau lắm.
  Truyện Tam quốc của La Quán Trung so với bản truyện kể của đời nhà Nguyên, đại khái có mấy đặc điểm như sau:
  Tước bớt một số phần mê tín, nhân quả báo ứng và những tình tiết "quá ư hoang đường".
  Viết thêm, làm nội dung cuốn truyện phong phú thêm rất nhiều, tô vẽ tính cách và hình tượng nhân vật cho sâu sắc, đậm nét hơn.
  Nâng cao ngôn ngữ đến mức nghệ thuật, tăng cường thêm sức hấp dẫn của nghệ thuật.
  Làm nổi bật lên một cách rõ ràng và mãnh liệt nhân dân tính và xu hướng tính văn học là yêu Lưu Bị, ghét Tào Tháo, hướng về nước Thục chống lại nước Ngụy trong toàn cuốn sách.
  Nói tóm lại, La Quán Trung đã đem những phần phong phú trong truyện Tam quốc mà nhân dân quần chúng và những nghệ nhân kể chuyện đã sáng tác ra, nâng cao lên thành một tác phẩm văn học lớn lao nổi tiếng.
  Đầu đời Thanh, hai cha con Mao Luân, Mao Tôn Cương (người Tràng Châu tỉnh Giang Tô) lại bắt đầu tu đính truyện Tam quốc. Công việc tu đính này hoàn thành vào khoảng năm Khang Hy thứ 18 (1679).
  Mao Tôn Cương đã gia công, thêm bớt, nhuận sắc những chi tiết nhỏ, sắp xếp lại các hồi mục, câu đối, sửa chữa lại câu, lời trùng hoặc những chỗ chưa thỏa đáng. Ông đã tước bỏ rất nhiều những chương tấu, những bài bình luận, tán rộng trong phần chú thích, thay đổi một số câu thơ lẫn lộn văn kể với văn vần, v.v... và thêm vào đó những lời bàn, dồn 240 tiết thành 120 hồi, lại đặt cho bộ Tam quốc cái tên là "cuốn sách đệ nhất tài tử". Làm cho truyện càng hoàn chỉnh, văn kể trong sáng, gọt giũa, trên một mức độ nào đó cũng đã làm tiện lợi cho mọi quần chúng độc giả. Từ đó bản của Mao Tôn Cương thay bản của La Quán Trung, tiếp tục được lưu truyền rộng rãi.
  Năm 1958, Nhân dân Văn học Xuất bản xã Bắc Kinh đã chỉnh lý lại nhiều, bằng cách dựa vào bản của Mao Tôn Cương hiệu đính rất kỹ từng câu, từng chữ, từng tên riêng có đối chiếu với bản của La Quán Trung rồi sửa chữa lại những chỗ mà bản của Mao Tôn Cương đã sửa hỏng, sửa sai với nguyên bản của La Quán Trung, nhưng nói chung vẫn giữ nguyên bộ mặt của bản Mao Tôn Cương. Còn những tên lịch sử đặc biệt như tên người, tên đất, tên triều đại... nếu cả hai bản trên đều sai, thì hiệu đính lại theo sử sách. Nên các lần in sau hầu hết đều lấy theo bản in này.

  Danh sách các chương, hồi :

  1 Lời giới thiệu tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa – La Quán Trung_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 001 Tiệc vườn đào, anh hùng kết nghĩa; Chém Khăn Vàng, hào kiệt lập công_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 002 Trương Dực Đức giận đánh đốc bưu; Hà Quốc Cữu mưu giết quan hoạn_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 003 Tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh Nguyên; Dùng vàng bạc, Lý Túc dụ Lã Bố_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 004 Phế Hán Đế, Trần Lưu lên ngôi; Lừa Đổng tặc, Mạnh Đức dâng kiếm_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 005 Phát hiệu triệu, các trấn hưởng ứng Tào Công; Phá cửa quan, ba anh hùng đánh Lã Bố_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 006 Đốt Kim Quyết, Đổng Trác làm càn; Giấu ngọc tỷ, Tôn Kiên trái ước_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 007 Viên Thiệu qua cầu đánh Công Tôn; Tôn Kiên sang sông đá Lưu Biểu._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 008 Vương tư đồ khéo dụng liên hoàn kế; Đổng thừa tướng náo động Phượng Nghi Đình_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 009 Trừ hung bạo, Lã Bố giúp Tư đồ; Chiếm Trường An, Lý Thôi nghe Giả Hủ_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 010 Giúp nhà vua, Mã Đằng khởi nghĩa; Báo thù bố, Tào Tháo cất quân_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 011 Lưu Hoàng Thúc cứu Khổng Dung ở Bắc Hải; Lã Ôn Hầu phá Tào Tháo thành Bộc Dương_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 012 Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ Châu; Tào Mạnh Đức một phen đánh Lã Bố_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 013 Lý Thôi, Quách Dĩ một trận giao tranh; Dương Phụng, Đổng Thừa hai lần cứu giá_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 014 Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô; Lã Phụng Tiên đang đêm cướp Từ Quận_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 015 Thái Sử Từ ham đả Tiểu Bá Vương; Tôn Bá Phù hăng đánh Nghiêm Bạch Hổ_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 016 Cửa nha môn, Phụng Tiên bắn kích; Sông Vị Thủy, Mạnh Đức thua quân._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 017 Viên Công Lộ cất bảy cánh quân; Tào Mạnh Đức gặp ba ông tướng_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 018 Giả Văn Hòa liệu kế đánh thắng giặc; Hạ Hầu Đôn rút tên nuốt con ngươi_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 019 Thành Hạ Phì, Tào Tháo dùng binh; Lầu Bạch Môn, Lã Bố tuyệt mệnh_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 020 Tào A Man ra săn ruộng Hứa Điền; Đổng quốc cữu vâng chiếu trong nội các_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 021 Tào Tháo uống rượu luận anh hùng; Quan Công lừa mưu giết Xa Trụ_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 022 Viên, Tào đều cất ba quân mã bộ; Quan, Trương cùng bắt hai tướng Vương, Lưu_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 023 Nễ Chính Bình khỏa thân mắng giặc; Cát Thái Y đầu độc bị hình._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 024 Quốc tặc hành hung giết quý phi; Hoàng Thúc thua chạy sang Viên Thiệu_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 025 Đóng Thổ Sơn, Quan Công giao ước ba việc; Cứu Bạch Mã, Tào Tháo thoát khỏi vòng vây_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 026 Viên Bản Sơ hao binh tổn tướng; Quan Vân Trường treo ấn gói vàng_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 027 Mỹ Nhiệm Công cưỡi một ngựa bay nghìn dặm; Hán Thọ Hầu chém sáu tướng phá năm quan_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 028 Chém Sái Dương, anh em hòa giải; Hội Cổ Thành, vua tôi tụ nghĩa_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 029 Tiểu Bá Vương giận chém Vu Cát; Ngô Tôn Quyền ngồi lĩnh Giang Đông_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 030 Đánh Quan Độ, Bản Sơ bại trận; Cướp Ô Sào, Mạnh Đức đốt lương._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 031 Tào Tháo ở Thương Đình, phá vỡ Bản Sơ; Huyền Đức sang Kinh Châu, nương nhờ Lưu Biểu_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 032 Cướp Ký Châu, Viên Thượng tranh hùng; Khơi sông Chương, Hứa Du hiến kế_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 033 Tào Phi nhân loạn lấy Chân Thị; Quách Gia dặn kế định Liêu Đông._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 034 Sái phu nhân nấp nghe chuyện kín; Lưu Hoàng Thúc nhảy ngựa Đàn Khê._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 035 Huyền Đức qua Nam Chương, gặp người ẩn dật; Đan Phúc đến Tân Dã, tiếp chúa anh minh._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 036 Huyền Đức dùng mẹo đánh úp Phàn Thành; Nguyên Trực tế ngựa tiến cử Gia Cát._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 037 Tư Mã Huy hai lần tiến cử danh sĩ, Lưu Huyền Đức ba lượt đến tận lều tranh._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 038 Long Trung quyết kế thiên hạ chia ba; Tôn thị báo thù, Trường Giang đại chiến_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 039 Thành Kinh Châu, công tử ba lần cầu kế; Gò Bác Vọng, quân sư bắt đầu dùng binh_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 040 Sái Phu Nhân Bàn Hiến Ký Châu; Gia Cát Lượng Hỏa Thiêu Tân Dã_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 041 Lưu Huyền Đức đưa dân qua sông; Triệu Tử Long một ngựa cứu chúa._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 042 Trương Dực Đức Đại Náo Cầu Trường Bản; Lưu Dự Châu Thua Chạy Cửa Hán Tân_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 043 Gia Cát Lượng khua lưỡi bẻ bọn nho; Lỗ Tử Kính dùng sức bác lời chúng._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 044 Khổng Minh dùng kế khích Chu Du; Tôn Quyền quyết mưu đánh Tào Tháo._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 045 Cửa Tam Giang, Tào Tháo hao binh; Hội quần anh, Tưởng Cán mắc mẹo._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 046 Dùng Chước lạ, Khổng Minh mượn tên; Dâng kế mật, Hoàng Cái chịu nhục._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 047 Hám Trạch mật dâng thư giả hàng; Bàng Thống khéo dùng liên hoàn kế._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 048 Mở tiệc yến, Tào Tháo ngâm thơ; Khóa chiến thuyền, bắc quân dùng võ._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 049 Đàn thất tinh, Gia Cát cầu phong; Cửa Tam Giang, Chu Du phóng hỏa._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 050 Gia Cát Lượng khéo tình đường Hoa Dung; Quan Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 051 Tào Nhân đại chiến quân Đông Ngô; Khổng Minh chọc tức Chu Công Cẩn._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 052 Gia Cát Lượng chối từ Lỗ Túc; Triệu Tử Long lừa mẹo lấy Quế Dương._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 053 Quan Vân Trường tha Hoàng Trung không giết; Tôn Trọng Mưu đánh Trương Liêu bị thua._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 054 Ngô Quốc Thái đến chùa xem rể hiền; Lưu Hoàng Thúc động phòng cưới vợ mới._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 055 Huyền Đức khéo léo, nói khích Tôn phu nhân; Khổng Minh hai phen trêu tức Chu Công Cẩn._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 056 Tào Tháo mở tiệc mừng đài Đổng Tước; Khổng Minh Ba lần trêu tức Chu Du._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 057 Cửa Sài Tang, Ngọa Long đến viếng tang; Huyện Lỗi Dương, Phượng Sồ quản công việc._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 058 Mã Mạnh Khởi cất quân báo thù; Tào A Man cắt râu, vứt áo._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 059 Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu; Tào Tháo xóa thư lừa Hàn Toại._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 060 Trương Vĩnh Niên hỏi vặn Dương Thu; Bàng Sĩ Nguyên bàn lấy Tây Thục._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 061 Triệu Vân chặn sông giằng A Đẩu; Tôn Quyền đưa thư đánh lui Tào Man._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 062 Giữ Bổi Quan, Dương, Cao nộp mạng; Đánh Lạc Thành, Hoàng, Ngụy tranh công_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 063 Gia Cát Lượng đau lòng khóc Bàng Thống; Trương Dực Đức vì nghĩa tha Nghiêm Nhan_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 064 Khổng Minh dùng mẹo bắt Trương Nhiệm; Dương Phụ mượn quân phá Mã Siêu_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 065 Mã Siêu đại chiến cửa Hà Manh; Huyền Đức nhận chức được đất Tây Thục_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 066 Quan Vân Trường một đao tới hội; Phục Hoàng hậu vì nước bỏ mình_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 067 Bình Hán Trung, Tào Tháo thành công; Bến Tiêu Diêu, Trương Liêu khét tiếng_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 068 Cam Ninh trăm kỵ cướp Ngụy doanh; Tả Từ quăng chén đùa Tào Tháo_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 069 Bói Chu Dịch, Quản lộ biết cơ; Đánh Tào Man, năm người tử tiết_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 070 TrươngPhi khỏe, dùng mưu lấy Ngõa Khẩu Ải; Hoàng Trung già, bày kế đoạt Thiên Đăng Sơn_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 071 Chiếm Đối Sơn, Hoàng Trung sức nhàn thắng sức mỏi; Giữ Hán Thủy, Triệu Vân quân ít phá quân nhiều_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 072 Gia Cát Lượng dùng mẹo lấy Hán Trung; Tào A Man thu quân về Tà Cốc_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 073 Huyền Đức lên ngôi Hán Trung Vương; Vân Trường đánh chiếm Tương Dương quận_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 074 Bàng Đức mang áo quan, quyết trận tử chiến; Quan Công khơi dòng nước, tràn ngập bảy đạo quân_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 075 Quan Vân Trường cạo xương chữa thuốc; Lã Tử Minh áo trắng sang đò_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 076 Từ Công Minh đánh đến Miện Thủy; Quan Vân Trường thua chạy ra Mạch Thành_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 077 Núi Ngọc Toàn, Quan Công hiển thánh; Thành Lạc Dương, Tào Tháo cảm thần_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 078 Chữa bệnh nhức đầu, hại thân thầy thuốc; Trối trăn truyền lại, hết số gian hùng_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 079 Anh chẹt em, Tào Thực ngâm thơ; Cháu hại chú, Lưu Phong chịu tội_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 080 Tào phi bỏ Hiến Đế, cướp vận Viêm Lưu; Hán Vương lên ngôi rồng, nối dòng đại thống_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 081 Vội báo thù, Trương Phi bị hại; Mong rửa hận, tiên chủ cất quân_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 082 Tôn Quyền hàng Ngụy, chịu cửu tích; Tiên chủ đánh Ngô, thưởng sáu quân_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 083 Đánh Hào Đình, tiên chủ bắt được thù nhân; Giữ Giang Khẩu, thư sinh cất làm đại tướng_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 084 Lục Tốn đốt sạch trại liên doanh; Khổng Minh khéo bày đồ bát trận_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 085 Lưu tiên chủ viết chiếu gửi con côi; Gia Cát Lượng ngồi yên bình năm đạo_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 086 Tần Bật biện bác, hỏi vặn Trương Ôn; Từ Thịnh hóa công, phá quân Ngụy chủ_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 087 Đánh nam khấu, thừa tướng cất quân; Chống thiên binh, Man vương bị bắt_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 088 Qua Lư Thủy, Phiên vương hai lượt vào tròng; Biết trá hàng, Mạnh Hoạch ba phen bị bắt_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 089 Võ Vương hầu bốn phen dùng mẹo; Nam Man vương năm lượt vào tròng_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 090 Đuổi thú mạnh, sáu chuyến phá quân Man; Đốt giáp mây, bảy lần bắt Mạnh Hoạch_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 091 Tế sông Lư, thừa tướng rút quân; Đánh giặc Ngụy, Võ Hầu dâng biểu_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 092 Triệu Tử Long ra sức giết năm tướng; Gia Cát Lượng dùng mẹo đoạt ba thành_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 093 Khương Bá Ước về hàng Khổng Minh; Võ Vương Hầu mắng chết Vương Lãng_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 094 Gia Cát Lượng nhân tuyết phá quân Khương; Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 095 Mã Tốc trái lệnh mất Nhai Đình; Võ Hầu gẩy đàn đuổi Trọng Đạt_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 096 Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc; Chu Phường cắt tóc lừa Tào Hưu_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 097 Đánh nước Ngụy, Võ Hầu hai lần dâng biểu; Phá quân Tào, Khương Duy dùng mẹo hiến thư._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 098 Đuổi quân Hán, Vương Song mắc mưu; Úp Trần Thương, Võ Hầu thắng trận._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 099 Gia Cát Lượng cả phá quân Ngụy; Tư Mã Ý vào cướp Tây Xuyên_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 100 Quân Hán cướp trại, phá Tào Quân; Võ Hầu đấu trận, nhục Trọng Đạt._www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 101 Ra Lũng Thượng, Gia Cát giả làm thần; Vào Kiếm Các, Trương Cáp bị mắc mẹo_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 102 Tư Mã Ý chiếm giữ Bắc Nguyên, Vị Kiều; Gia Cát Lượng chế ra trâu gỗ, ngựa máy_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 103 Hang Thượng Phương, Tư Mã mắc nạn; Gò Ngũ thượng, Gia Cát dâng sao_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 104 Rơi sao lớn, thừa tướng qua đời; Trông tượng gỗ, đô đốc mất vía_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 105 Võ Hầu dự sẵn mẹo cẩm nang; Ngụy chủ dỡ lấy mâm thừ lộ_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 106 Công Tôn Uyên thua trận, chết ở Tương Bình; Tư Mã Ý giả ốm, lừa được Tào Sảng_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 107 Ngụy chủ trao quyền họ Tư Mã; Khương Duy bại trận núi Ngưu Đầu_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 108 Trong mưa tuyết, Đinh Phụng đánh đoản binh; Trên tiệc rượu, Tôn Tuấn dùng mật kế_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 109 Vây Tư Mã, mưu lạ Khương Duy; Bỏ Tào Phương, quả báo nhà Ngụy_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 110 Văn Ương một ngự thoái quân hùng; Bá Ước men sông phá giặc lớn_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 111 Đặng Sĩ Tái mẹo phá Khương Bá Ước; Gia Cát Đản khởi nghĩa đánh Tư Mã Chiêu_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 112 Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên tử tiết; Lấy Trường Thành, Bá Ước dùng binh_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 113 Đinh Phụng Lập mẹo đánh Tôn Lâm; Khương Duy đấu trận phá Đặng Ngải_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 114 Tào Mao ruổi xe chết cửa nam; Khương Duy bỏ lương phá quân Ngụy_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 115 Xuống chiếu thu quân, Hậu chủ tin gièm; Mượn nghề làm ruộng, Khương Duy lánh vạ_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 116 Đường Hán Trung, Chung Hội chia quân; Núi Định Quân, Võ Hầu hiển thánh_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 117 Đặng Sĩ Tái lẻn qua núi Âm Bình; Gia Cát Chiêm chết tại thành Miên Trúc_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 118 Khóc miếu tổ, Lưu Thầm tự tử; Vào Tây Xuyên, Chung, Đặng tranh công_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 119 Giả đầu hàng, kế hay thành chuyện hão; Nhường ngôi báu, người sau học lối xưa_www.KeyBanquyen.VN _.mp3

  Hồi 120 Tiến Đỗ Dự, lão tướng dâng mẹo hay; Bắt Tôn Hạo, tam phân lại hợp nhất_www.KeyBanquyen.VN _.mp3
  [​IMG]
  Tải về: https://www.keybanquyen.vn/2021/06/truyen-audio-sach-noi-tam-quoc-dien-nghia.html

Chia sẻ trang này