Runtime GetDataBack for FAT and NTFS 4.33 Final full,Phục hồi dữ liệu do xóa ,fomat và ghost nhầm

Thảo luận trong 'Hệ thống' bắt đầu bởi ghost0bk, 1 Tháng sáu 2013.

 1. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  [​IMG]

  GetDataBack for NTFS 4.25 full key+crack,Phục hồi dữ liệu do xóa nhầm,fomat nhầm,ghost nhầm...
  Do-it-yourself Data Recovery Software
  GetDataBack is more than an undelete or file recovery program or a system restore:

  Whatever happened to your drive-
  GetDataBack will recover your data if the hard drive's partition table, boot record,
  FAT/MFT or root directory are lost or damaged, data was lost due to a virus attack, the drive was formatted,
  fdisk has been run, a power failure has caused a system crash, files were lost due to a software failure,
  files were accidentally deleted...

  Recover even when Windows doesn't recognize the drive-
  GetDataBack can even recover your data when the drive is no longer recognized by Windows.
  It can likewise be used even if all directory information - not just the root directory- is missing.

  Get everything back-
  Advanced algorithms will make sure that all directories and sub directories are put together as they were,
  and that long file names are reconstructed correctly.

  GetDataBack is safe-
  GetDataBack is read-only, meaning the program will never attempt to write to the drive you are about to recover.
  Please make sure to read the safety instructions...

  GetDataBack is easy to use-
  The software enables the regular user to conduct his own data recovery by guiding him through three easy to understand steps,
  thus gives the advanced user the possibility to interfere with the recovery and improve the results, by examining the scan log, the file system details, file and directory information, by selecting the sector range to be scanned, by choosing excessive search for file systems or search for lost files, by calling Runtime's DiskExplorer.

  GetDataBack is FREE to try-
  Download the trial version and recover your files. You can preview your data to be sure it actually works.
  If you like the results you do not need run the program again. Purchase the license key and enter it into the open program. Than copy everything you need.

  Run GetDataBack from a BartPE boot CD-ROM-
  Recover data from a system drive without having to install a complete Windows operating system.
  Boot from a CD-ROM and run the data recovery entirely from there using the RAM for dynamic data.
  Copy the recovered data to another hard drive or - if you have network access enabled - to a network destination.
  Click here for further instructions...

  Recover files over your local network or over a serial cable-
  This feature enables you to run GetDataBack on one computer ("remote") while accessing the drives of another computer ("host").

  Recovering data over a network is useful,
  especially when you are not able to remove the drive you want to recover from and attach it to another computer.

  Just download HDHost and install it on the computer you want to recover data from.

  Please note: Installing HDHost or any other programs on the drive you want to recover from, can cause data on that drive to be overwritten.

  If at all possible, we always recommend to attach the drive as a second drive to a working computer and run the data recovery software from there.

  Quick scan feature in GetDataBack for NTFS: complete a recovery in minutes instead of hours.

  Step by Step Guide: Doing a Data Recovery with GetDataBack

  You can run GetDataBack from a WinPE boot CD-ROM.

  GetDataBack now supports Unicode.
  Now you can recover files whose names are encoded in non-standard character sets. This includes all Unicode character sets, such as Japanese, Chinese, Korean, Russian, Greek... We recommend to perform the data recovery on an NT/XP computer because Win9x/ME does not fully support Unicode.

  GetDataBack recovers from
  - Hard drives (IDE, SCSI, SATA)
  - USB drives
  - Firewire drives
  - Partitions
  - Dynamic Disks
  - Floppy drives
  - Drive images
  - Zip/Jaz drive
  - Compact Flash Cards
  - Smart Media Cards
  - Secure Digital Cards
  - USB Flash Drive
  - iPod Disks

  GetDataBack là một phần mềm phục hồi dữ liệu rất hiệu quả , sẽ giúp bạn nhận được dữ liệu trở lại khi bảng phân vùng , ổ đĩa Master File Table hoặc thư mục gốc bị hỏng hoặc mất, các tập tin đã bị xóa, format, bị mất điện.vv . GetDataBack đến với hai định dạng NTFS và FAT .

  GetDataBack sẽ phục hồi dữ liệu của bạn nếu đĩa cứng của bảng phân vùng, boot record, FAT / MFT hay thư mục gốc bị mất hoặc bị hư hỏng, dữ liệu đã mất do một virus tấn công, trình điều khiển đã được định dạng, fdisk, mất điện đã gây ra sự cố hệ thống tập tin đã mất do một lỗi phần mềm, các tập tin đã vô tình xóa ...
  GetDataBack còn có thể phục hồi dữ liệu của bạn khi Driver không còn được công nhận bởi Windows. GetDataBack làm việc trong định dạng NTFS và FAT phụ thuộc vào hệ thống tập tin mà bạn có.
  Công cụ này hoạt động ở cấp độ phân vùng và sẽ khôi phục lại các tập tin và thư mục chính xác . Nó phục hồi dữ liệu từ đĩa mềm và đĩa ZIP, hình ảnh và ổ đĩa ngay cả từ xa được kết nối bởi một cáp nối tiếp hoặc TCP / IP. Như tên cho biết, khôi phục tập tin từ đĩa FAT / NTFS - hệ thống tập tin được sử dụng bởi Windows NT/2000/XP, nhưng vẫn hoạt động trên tất cả các hệ thống Windows. Hãy chắc chắn rằng bạn không bao giờ cài đặt chương trình trên ổ đĩa được thu hồi và bạn sẽ không bao giờ bị mất dữ liệu quan trọng.

  Các thuật toán cao cấp sẽ đảm bảo rằng tất cả các thư mục và thư mục con được đặt lại với nhau , và tên file dài được tái tạo một cách chính xác. GetDataBack chỉ đọc, có nghĩa là chương trình sẽ không bao giờ cố gắng để ghi vào ổ đĩa để phục hồi.
  Phần mềm cho phép người sử dụng thường xuyên để tiến hành phục hồi dữ liệu của mình bằng cách hướng dẫn anh ta thông qua ba dễ dàng để hiểu các bước, do đó cung cấp cho người sử dụng nâng cao khả năng can thiệp vào việc khôi phục và cải thiện kết quả, bằng cách kiểm tra các log, các chi tiết hệ thống tập tin, thông tin, tập tin và thư mục bằng cách chọn nhiều ngành để được quét, chọn tìm kiếm quá nhiều cho các hệ thống tập tin hoặc tìm kiếm các tập tin bị mất, bằng cách gọi của DiskExplorer Thời gian chạy.

  Khôi phục các tập tin qua mạng nội bộ hoặc thông qua một cáp nối tiếp - Tính năng này cho phép bạn chạy GetDataBack trên một máy tính ("remote") trong khi truy cập các ổ đĩa của một máy tính khác ("host"). Phục hồi dữ liệu qua mạng thật sự hữu ích, đặc biệt là khi bạn không thể để loại bỏ các ổ đĩa bạn muốn khôi phục và đính kèm nó vào một máy tính khác.

  Phần mềm cho phép người sử dụng thường xuyên để tiến hành phục hồi dữ liệu của mình bằng các hướng dẫn dễ dàng để hiểu , do đó cung cấp cho người sử dụng nâng cao khả năng can thiệp vào việc khôi phục và cải thiện kết quả, bằng cách kiểm tra các log, các chi tiết hệ thống tập tin, thông tin, tập tin và thư mục bằng cách chọn nhiều ngành để được quét.

  GetDataBack phục hồi từ:
  • Hard drives (IDE, SCSI, SATA)
  • USB drives
  • Firewire drives
  • Partitions
  • Dynamic Disks
  • Floppy drives
  • Drive images
  • Zip/Jaz drive
  • Compact Flash Cards
  • Smart Media Cards
  • Secure Digital Cards
  • USB Flash Drive
  • iPod Disks


  [​IMG]  Download Here : Link:
  Link 4Share-Vn
  D-Link ( No need acc)
  www.Key4VIP.info bán key bản quyền Windows - Office - SQL - Exchange - TMG - SharePoint - Kaspersky Server - Kaspersky Internet and Total......
 2. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

Chia sẻ trang này