[Phim Bộ Hàn Quốc | 4K] It's Okay, That's Love 2014 2160p UHDTV 60fps 10bit AC3 2.0 x265-BtttS ~ Chỉ Có Thể Là Yêu

Thảo luận trong 'TV show HD' bắt đầu bởi ahuyblog, 8 Tháng ba 2017.

 1. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's Okay, That's Love 2014 2160p UHDTV 60fps 10bit AC3 2.0 x265-BtttS
  ~ Chỉ Có Thể Là Yêu ~
  (In-seong Jo, Hyo-jin Kong, Ha-ra Goo)
  Ratings: 8,4/10 from 1.128 users
  [​IMG]
  [​IMG]

  Last edited: 9 Tháng ba 2017
 2. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E01.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS

  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E01.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 12.2 GiB
  Duration.....: 59 min 22 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 29.5 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 3. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E02.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS
  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E02.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 12.5 GiB
  Duration.....: 59 min 42 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 30.2 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 4. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E03.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS

  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E03.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 12.0 GiB
  Duration.....: 59 min 57 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 29.0 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 5. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E04.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS

  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E04.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 12.0 GiB
  Duration.....: 59 min 20 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 29.1 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 6. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E05.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS

  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E05.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 12.0 GiB
  Duration.....: 59 min 58 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 28.6 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 7. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E06.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS

  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E06.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 11.9 GiB
  Duration.....: 59 min 33 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 28.3 Mb/s
  Framerate....: 59.543 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 8. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E07.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS

  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E07.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 11.5 GiB
  Duration.....: 59 min 32 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 27.2 Mb/s
  Framerate....: 59.739 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 9. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E08.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS
  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E08.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 11.1 GiB
  Duration.....: 59 min 54 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 26.6 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 10. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E09.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS

  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E09.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 11.8 GiB
  Duration.....: 59 min 55 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 28.2 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 11. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E10.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS
  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E10.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 12.4 GiB
  Duration.....: 59 min 57 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 29.5 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 12. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E11.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS

  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E11.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 12.0 GiB
  Duration.....: 59 min 31 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 28.8 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 13. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E12.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS

  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E12.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 12.1 GiB
  Duration.....: 59 min 31 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 29.1 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 14. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E13.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS

  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E13.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 12.6 GiB
  Duration.....: 59 min 30 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 30.2 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 15. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E14.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS

  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E14.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 12.5 GiB
  Duration.....: 59 min 28 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 29.9 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 16. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E15.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS

  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E15.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 12.6 GiB
  Duration.....: 59 min 5 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 30.1 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 17. ahuyblog

  ahuyblog Member

  It's.Okay.That's.Love.E16.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS

  [​IMG]
  Mã:
  Name.........: It's.Okay.That's.Love.E16.2014.2160p.UHDTV.60fps.10bit.AC3.2.0.x265-BtttS.mkv
  Size.........: 12.5 GiB
  Duration.....: 59 min 22 s
  Resolution...: 3840x2160
  Codec........: HEVC Main 10@L5.1@Main
  Bitrate......: 30.2 Mb/s
  Framerate....: 59.940 fps
  Bit depth....: 10 bits
  Aspect Ratio.: 16:9
  Audio........: Korean AC3 384 kb/s @ 2 channels
  Subs.........: English.
  Source.......: UHD UMAX
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

Chia sẻ trang này