Operation Mekong 2016 HDTC1080P x264-rarbt - Điệp Vụ Tam Giác Vàng

Thảo luận trong 'Phim SD' bắt đầu bởi _gg_107953276876853010282, 10 Tháng mười 2016.

 1. _gg_107953276876853010282

  _gg_107953276876853010282 Well-Known Member

  Operation Mekong


  Điệp Vụ Tam Giác Vàng
  [​IMG]  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Mã:
  --------------------------MEDiA iNFO-----------------------------[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=verdana][COLOR=rgb(20, 20, 20)][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Format           : Matroska[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Format version       : Version 2[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]File size          : 2.79 GiB[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Duration          : 1h 58mn[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Overall bit rate mode    : Variable[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Overall bit rate      : 3 356 Kbps[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Video[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Format           : AVC[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Nominal bit rate      : 2 999 Kbps[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Width            : 1 920 pixels[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Height           : 1 080 pixels[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Display aspect ratio    : 16:9[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Audio[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Format           : FLAC[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Channel(s)         : 2 channels[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Channel positions      : Front: L R[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]Sampling rate        : 48.0 KHz[/COLOR][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR][/FONT]
  [CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(51, 51, 51)]  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]


  [​IMG]  [​IMG]
  [​IMG]


  Chờ sub

Chia sẻ trang này