1 Link MICROSOFT WINDOWS 8.1 RTM X86/x64 ENGLISH DVD-WZT + Full Key Cùng nhau trải nghiệm nào

Thảo luận trong 'Windows 8' bắt đầu bởi ghost0bk, 30 Tháng tám 2013.

 1. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  [​IMG]

  ADMIN note concerning activation:

  [​IMG]
  Retail keys (including ProWMC upgrade keys), OEM: DM keys (Pre-installed windows 8 OEM), OEM:NONSLP keys activated users can upgrade & stay activated!
  Also a complete fresh install and re-activation should be possible.
  MAK of w8 does not activate. KMS of w8 does not activate 8.1


  MICROSOFT.WINDOWS.8.1.RTM.X86.ENGLISH.DVD-WZT
  RELEASE DATE: 08/21/2013
  BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623
  FILE: Windows_8.1_EN-US_x86.ISO
  SIZE: 2,915,131,392 byte
  SHA-1: 802CFCD3A411D99C097EA7E747F0B6697F9BDAC4
  MD5: 7DD36FEA0D004ACFEDBDB3A5521EF5FF  MICROSOFT.WINDOWS.8.1.RTM.X64.ENGLISH.DVD-WZT
  RELEASE DATE: 08/21/2013
  BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623
  FILE: Windows_8.1_EN-US_x64.ISO
  SIZE: 3,899,295,744 byte
  SHA-1: BC2F7FF5C91C9F0F8676E39E703085C65072139B
  MD5: F104B78019E86E74B149AE5E510F7BE9

  MICROSOFT.WINDOWS.8.1.ENTERPRISE.RTM.X86.VOLUME.ENGLISH.DVD-WZT

  RELEASE DATE: 08/21/2013
  BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623
  FILE: Windows_8.1_Ent_EN-US_Vl_x86.ISO
  SIZE: 2,828,421,120 byte
  SHA-1: 87DBCDB8491DBEF1BBC14BE8AB599086789E143C
  MD5: 405091EFE4D58947DB45A106B37DD064
  MICROSOFT.WINDOWS.8.1.ENTERPRISE.RTM.X64.VOLUME.ENGLISH.DVD-WZT
  RELEASE DATE: 08/21/2013
  BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623
  FILE: Windows_8.1_Ent_EN-US_Vl_x64.ISO
  SIZE: 3,798,214,656 byte
  SHA-1: 8311958EDDEDD29E326ED91FDF025D39B88E0FC8
  MD5: 2A9589AEEFDC4B94CD527476FA979EE5  NOTE: All the releases are original M$ images.

  by WZT

  UnHidden Content:

  Keys to Install: Core=334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT Professional=XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB Enterprise= NOT-REQUIRED
  Thêm 1 catalog key nhiều phiên bản ở đây:
  Installation Key

  01.[cmi]
  02.namespace=urn:schemas-microsoft-com:unattend
  03.ClientServerSplit=true
  04.AnswerFileFormat=1
  05.EmbeddedIndustryEEval=PPBKC-NQYJM-JJ8X6-26W42-VFQ4R
  06.EnterpriseNEval=MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
  07.CoreARM=NK2V7-9DWXG-KMTWQ-K9H9M-6VHPJ
  08.EmbeddedIndustryA=TP7MN-9H7FK-P4PJM-K6KJT-Y97RY
  09.EmbeddedE=MNKW8-HYCCD-G88JY-283WV-W9FX9
  10.CoreSingleLanguage=Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
  11.EmbeddedAutomotive=J2ND2-BCW98-8669Y-HPBF3-RDY99
  12.Professional=XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
  13.EmbeddedIndustryEval=XDJ76-KNBM8-BB9BK-B4CHH-XD6VR
  14.ServerStorageStandard=H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
  15.ServerStorageWorkgroup=8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2
  16.ServerStandardEval=CG9N3-WKB9P-FMQG6-J3D8C-TMRR2
  17.ServerSolutionCore=326N4-6GMBX-PD2QT-M7HX4-TVHM8
  18.Starter=D6RD9-D4N8T-RT9QX-YW6YT-FCWWJ
  19.ServerStandardEvalCore=CG9N3-WKB9P-FMQG6-J3D8C-TMRR2
  20.EmbeddedEEval=VKKC6-NQQQH-JW3QX-XRVKX-KJJK9
  21.ServerStorageStandardEvalCore=27FBJ-8NMFM-PK3H8-4D7B4-HQVMV
  22.ServerSolution=326N4-6GMBX-PD2QT-M7HX4-TVHM8
  23.Embedded=6Q7P9-NFD2F-7JGQR-3X277-9BQMR
  24.ServerDatacenterEval=VVWKN-DRYGT-GBG6F-YQ79J-29WGC
  25.EmbeddedIndustry=GN7VX-YKPC2-XY98J-9RYKX-KP9HV
  26.ServerStorageWorkgroupEvalCore=NDBQF-2F4M6-WG6VH-HPGK6-V6B78
  27.Core=334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
  28.Enterprise=FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
  29.ServerStorageStandardCore=H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
  30.EnterpriseEval=7VY4Y-6N6R2-DGYC7-TTPQT-GMRXJ
  31.ServerHyperCore=Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
  32.ServerWinFoundation=7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
  33.ServerCloudStorage=BFBN8-X8K7C-347CH-JG6KC-W2M6X
  34.ServerCloudStorageCore=BFBN8-X8K7C-347CH-JG6KC-W2M6X
  35.ServerStandard=NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
  36.EmbeddedEval=VV6W8-NF7BJ-FKHGQ-P424D-FHC7K
  37.CoreN=6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89
  38.ServerDatacenterCore=BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
  39.ServerWeb=3WN48-GVPXF-VHWK4-29Y8D-KKTD2
  40.ServerStorageWorkgroupCore=8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2
  41.ServerWinFoundationCore=7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
  42.ServerWebCore=3WN48-GVPXF-VHWK4-29Y8D-KKTD2
  43.EmbeddedIndustryE=NDXXJ-YX29Q-JDY6B-C93G8-TQ6WH
  44.ServerDatacenterEvalCore=VVWKN-DRYGT-GBG6F-YQ79J-29WGC
  45.ProfessionalN=JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC
  46.StarterN=3NFXW-2T27M-2BDW6-4GHRV-68XRX
  47.CoreCountrySpecific=TNH8J-KG84C-TRMG4-FFD7J-VH4WX
  48.ServerStorageStandardEval=27FBJ-8NMFM-PK3H8-4D7B4-HQVMV
  49.ProfessionalWMC=GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
  50.ServerDatacenter=BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
  51.ServerStorageWorkgroupEval=NDBQF-2F4M6-WG6VH-HPGK6-V6B78
  52.ServerStandardCore=NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
  53.EnterpriseN=NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW
  54.gvlkCoreARM=XYTND-K6QKT-K2MRH-66RTM-43JKP
  55.gvlkServerStandard=D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
  56.gvlkServerCloudStorageCore=3NPTF-33KPT-GGBPR-YX76B-39KDD
  57.gvlkServerCloudStorage=3NPTF-33KPT-GGBPR-YX76B-39KDD
  58.gvlkEmbeddedIndustryA=VHXM3-NR6FT-RY6RT-CK882-KW2CJ
  59.gvlkCoreN=7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64
  60.gvlkCoreSingleLanguage=BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66
  61.gvlkServerDatacenterCore=W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
  62.gvlkProfessional=GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
  63.gvlkServerSolutionCore=KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
  64.gvlkServerSolution=KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
  65.gvlkEmbeddedIndustryE=FNFKF-PWTVT-9RC8H-32HB2-JB34X
  66.gvlkProfessionalN=HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
  67.gvlkEmbeddedIndustry=NMMPB-38DD4-R2823-62W8D-VXKJB
  68.gvlkCoreCountrySpecific=NCTT7-2RGK8-WMHRF-RY7YQ-JTXG3
  69.gvlkProfessionalWMC=789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P
  70.gvlkServerDatacenter=W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
  71.gvlkServerStandardCore=D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
  72.gvlkEnterprise=MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
  73.gvlkCore=M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK
  74.gvlkEnterpriseN=TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

  [​IMG]

  http://up.4share.vn/d/794a48484941484c
  Đã Úp đủ. Đây là hành hiếm nên a e tải nhanh.  Last edited: 19 Tháng chín 2013
 2. s01699443166

  s01699443166 New Member

  s01699443166

  Last edited: 2 Tháng chín 2013
 3. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  Bản này là chuẩn và mới nhất( tính tới thời điểm hiện tại bạn)
  :p
 4. s01699443166

  s01699443166 New Member

  s01699443166

  Vậy khi tải về thì nên cài bản nào là tốt: WINDOWS.8.1.RTM hay là WINDOWS.8.1.ENTERPRISE.RTM giúp mình với:D
 5. s01699443166

  s01699443166 New Member

  s01699443166

  em không biết nên hỏi mà sao không ai trả lời em hết vâyb-)
 6. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  Tải bản nào cũng đc.Có điều bản Enterprise là dành cho doanh nghiệp nhé.Còn lại dành cho ng dùng cá nhân :)
 7. s01699443166

  s01699443166 New Member

  s01699443166

  ok. thanks pro nha..!!
 8. s0975671471

  s0975671471 New Member

  Mình down bản 64 bit thường về, nhưng không tìm thấy pass để nối file lại. bạn chỉ mình với
 9. tdan3034

  tdan3034 New Member

  " UnHidden Content:

  Keys to Install: Core=334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT Professional=XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB Enterprise= NOT-REQUIRED
  Thêm 1 catalog key nhiều phiên bản ở đây:
  Installation Key

  01.[cmi]
  02.namespace=urn:schemas-microsoft-com:unattend
  03.ClientServerSplit=true
  04.AnswerFileFormat=1
  05.EmbeddedIndustryEEval=PPBKC-NQYJM-JJ8X6-26W42-VFQ4R
  06.EnterpriseNEval=MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
  07.CoreARM=NK2V7-9DWXG-KMTWQ-K9H9M-6VHPJ
  08.EmbeddedIndustryA=TP7MN-9H7FK-P4PJM-K6KJT-Y97RY
  09.EmbeddedE=MNKW8-HYCCD-G88JY-283WV-W9FX9
  10.CoreSingleLanguage=Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
  11.EmbeddedAutomotive=J2ND2-BCW98-8669Y-HPBF3-RDY99
  12.Professional=XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
  13.EmbeddedIndustryEval=XDJ76-KNBM8-BB9BK-B4CHH-XD6VR
  14.ServerStorageStandard=H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
  15.ServerStorageWorkgroup=8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2
  16.ServerStandardEval=CG9N3-WKB9P-FMQG6-J3D8C-TMRR2
  17.ServerSolutionCore=326N4-6GMBX-PD2QT-M7HX4-TVHM8
  18.Starter=D6RD9-D4N8T-RT9QX-YW6YT-FCWWJ
  19.ServerStandardEvalCore=CG9N3-WKB9P-FMQG6-J3D8C-TMRR2
  20.EmbeddedEEval=VKKC6-NQQQH-JW3QX-XRVKX-KJJK9
  21.ServerStorageStandardEvalCore=27FBJ-8NMFM-PK3H8-4D7B4-HQVMV
  22.ServerSolution=326N4-6GMBX-PD2QT-M7HX4-TVHM8
  23.Embedded=6Q7P9-NFD2F-7JGQR-3X277-9BQMR
  24.ServerDatacenterEval=VVWKN-DRYGT-GBG6F-YQ79J-29WGC
  25.EmbeddedIndustry=GN7VX-YKPC2-XY98J-9RYKX-KP9HV
  26.ServerStorageWorkgroupEvalCore=NDBQF-2F4M6-WG6VH-HPGK6-V6B78
  27.Core=334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
  28.Enterprise=FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
  29.ServerStorageStandardCore=H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
  30.EnterpriseEval=7VY4Y-6N6R2-DGYC7-TTPQT-GMRXJ
  31.ServerHyperCore=Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
  32.ServerWinFoundation=7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
  33.ServerCloudStorage=BFBN8-X8K7C-347CH-JG6KC-W2M6X
  34.ServerCloudStorageCore=BFBN8-X8K7C-347CH-JG6KC-W2M6X
  35.ServerStandard=NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
  36.EmbeddedEval=VV6W8-NF7BJ-FKHGQ-P424D-FHC7K
  37.CoreN=6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89
  38.ServerDatacenterCore=BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
  39.ServerWeb=3WN48-GVPXF-VHWK4-29Y8D-KKTD2
  40.ServerStorageWorkgroupCore=8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2
  41.ServerWinFoundationCore=7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
  42.ServerWebCore=3WN48-GVPXF-VHWK4-29Y8D-KKTD2
  43.EmbeddedIndustryE=NDXXJ-YX29Q-JDY6B-C93G8-TQ6WH
  44.ServerDatacenterEvalCore=VVWKN-DRYGT-GBG6F-YQ79J-29WGC
  45.ProfessionalN=JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC
  46.StarterN=3NFXW-2T27M-2BDW6-4GHRV-68XRX
  47.CoreCountrySpecific=TNH8J-KG84C-TRMG4-FFD7J-VH4WX
  48.ServerStorageStandardEval=27FBJ-8NMFM-PK3H8-4D7B4-HQVMV
  49.ProfessionalWMC=GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
  50.ServerDatacenter=BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
  51.ServerStorageWorkgroupEval=NDBQF-2F4M6-WG6VH-HPGK6-V6B78
  52.ServerStandardCore=NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
  53.EnterpriseN=NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW
  54.gvlkCoreARM=XYTND-K6QKT-K2MRH-66RTM-43JKP
  55.gvlkServerStandard=D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
  56.gvlkServerCloudStorageCore=3NPTF-33KPT-GGBPR-YX76B-39KDD
  57.gvlkServerCloudStorage=3NPTF-33KPT-GGBPR-YX76B-39KDD
  58.gvlkEmbeddedIndustryA=VHXM3-NR6FT-RY6RT-CK882-KW2CJ
  59.gvlkCoreN=7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64
  60.gvlkCoreSingleLanguage=BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66
  61.gvlkServerDatacenterCore=W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
  62.gvlkProfessional=GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
  63.gvlkServerSolutionCore=KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
  64.gvlkServerSolution=KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
  65.gvlkEmbeddedIndustryE=FNFKF-PWTVT-9RC8H-32HB2-JB34X
  66.gvlkProfessionalN=HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
  67.gvlkEmbeddedIndustry=NMMPB-38DD4-R2823-62W8D-VXKJB
  68.gvlkCoreCountrySpecific=NCTT7-2RGK8-WMHRF-RY7YQ-JTXG3
  69.gvlkProfessionalWMC=789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P
  70.gvlkServerDatacenter=W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
  71.gvlkServerStandardCore=D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
  72.gvlkEnterprise=MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
  73.gvlkCore=M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK
  74.gvlkEnterpriseN=TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW "


  bạn ơi cái này làm sao cho nó tự động điền key vậy

 10. s0987231827

  s0987231827 New Member

  dùng key trên đã full active được chưa nhỉ?
 11. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  Trả lời ALL các bạn nhé.
  1.Pass= www.cd4pro.info hoặc www.CD4pro.info

  2.List key kèm trên là list key dành khi cài cho all các phiên bản Windows 8.1. 12. s0989002033

  s0989002033 New Member

  active by phone dùng full rồi đó bạn! không phải crack nhé! bản quyền chính thức!
 13. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  Bạn dùng bản nào cũng đc nhé.Bản Enter thường dùng cho doanh nghiệp
  Bạn có thể dùng key để pass quá trình cài,sau đó crack hoặc Active by fone.

Chia sẻ trang này