Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại 4share.vn Forum.

 1. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Phiêu Lưu] Motherless Brooklyn 2019 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 5.1-HDT ~ Thám Tử Siêu Phàm

  Motherless Brooklyn 2019 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 5.1-HDT {Internal} Thám Tử Siêu Phàm Edward Norton, Bruce Willis, Willem...

  Diễn đàn: Phim HD

  23 Tháng một 2020 lúc 18:27
 2. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Phiêu Lưu] Motherless Brooklyn 2019 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-LAZERS.iso ~ Thám Tử Siêu Phàm

  Motherless Brooklyn 2019 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-LAZERS.iso {Internal} Thám Tử Siêu Phàm Edward Norton, Bruce Willis, Willem...

  Diễn đàn: Phim HD

  23 Tháng một 2020 lúc 18:23
 3. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [4K HDR x265] Terminator: Dark Fate 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-CHD ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt}

  Terminator: Dark Fate 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-CHD {Sub Việt} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda...

  Diễn đàn: Phim HD

  23 Tháng một 2020 lúc 15:13
 4. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Terminator: Dark Fate 2019 ViE 1080p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-HDS ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Thuyết Minh}

  Terminator: Dark Fate 2019 ViE 1080p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-HDS {Thuyết Minh} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda Hamilton,...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  23 Tháng một 2020 lúc 14:48
 5. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [HDR x265 | Hành Động] Terminator: Dark Fate 2019 ViE 1080p UHD BluRay DD+7.1 HDR x265-PbK ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt | Thuyết Minh}

  Terminator: Dark Fate 2019 ViE 1080p UHD BluRay DD+7.1 HDR x265-PbK {Sub Việt | Thuyết Minh} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  23 Tháng một 2020 lúc 14:36
 6. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Viễn Tưởng] Terminator: Dark Fate 2019 ViE 1080p BluRay DTS-ES x264-PbK ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt | Thuyết Minh}

  Terminator: Dark Fate 2019 ViE 1080p BluRay DTS-ES x264-PbK {Sub Việt | Thuyết Minh} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda Hamilton,...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  23 Tháng một 2020 lúc 14:27
 7. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [4K HDR] Terminator: Dark Fate 2019 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt | Thuyết Minh}

  Terminator: Dark Fate 2019 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT {Sub Việt | Thuyết Minh} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối...

  Diễn đàn: Phim HD

  23 Tháng một 2020 lúc 14:19
 8. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Terminator: Dark Fate 2019 ViE 1080p Blu-Ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt | Thuyết Minh}

  Terminator: Dark Fate 2019 ViE 1080p Blu-Ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT {Sub Việt | Thuyết Minh} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối...

  Diễn đàn: Phim HD

  23 Tháng một 2020 lúc 13:07
 9. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Viễn Tưởng] Terminator: Dark Fate 2019 ViE 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-HDS ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Thuyết Minh}

  Terminator: Dark Fate 2019 ViE 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-HDS {Thuyết Minh} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda Hamilton,...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  23 Tháng một 2020 lúc 10:07
 10. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Viễn Tưởng] Terminator: Dark Fate 2019 ViE 720p BluRay DTS-ES x264-LoRD ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt | Thuyết Minh}

  Terminator: Dark Fate 2019 ViE 720p BluRay DTS-ES x264-LoRD {Sub Việt | Thuyết Minh} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda Hamilton,...

  Diễn đàn: Phim 720p

  23 Tháng một 2020 lúc 09:42
 11. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Viễn Tưởng] Terminator: Dark Fate 2019 720p BluRay DD-EX 5.1 x264-LoRD ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt}

  Terminator: Dark Fate 2019 720p BluRay DD-EX 5.1 x264-LoRD {Sub Việt} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda Hamilton, Arnold...

  Diễn đàn: Phim 720p

  23 Tháng một 2020 lúc 09:36
 12. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [HDR x265 | Hành Động] Terminator: Dark Fate 2019 1080p UHD BluRay DD+7.1 HDR x265-PbK ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt}

  Terminator: Dark Fate 2019 1080p UHD BluRay DD+7.1 HDR x265-PbK {Sub Việt} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda Hamilton, Arnold...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  23 Tháng một 2020 lúc 05:42
 13. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [4K HDR x265] Terminator: Dark Fate 2019 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-CHD ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt}

  Terminator: Dark Fate 2019 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-CHD {Sub Việt} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda Hamilton,...

  Diễn đàn: Phim HD

  23 Tháng một 2020 lúc 05:33
 14. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Phiêu Lưu] Motherless Brooklyn 2019 1080p BluRay DTS-HD MA 5.1 10bit x265-CHD ~ Thám Tử Siêu Phàm

  Motherless Brooklyn 2019 1080p BluRay DTS-HD MA 5.1 10bit x265-CHD {Internal} Thám Tử Siêu Phàm Edward Norton, Bruce Willis, Willem...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  23 Tháng một 2020 lúc 00:01
 15. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Phiêu Lưu] Motherless Brooklyn 2019 1080p BluRay DTS-HD MA 5.1 x264-CHD ~ Thám Tử Siêu Phàm

  Motherless Brooklyn 2019 1080p BluRay DTS-HD MA 5.1 x264-CHD {Internal} Thám Tử Siêu Phàm Edward Norton, Bruce Willis, Willem Dafoe,...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  22 Tháng một 2020 lúc 23:56
Đang tải...