hungdaita's Recent Activity

 1. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] The Protégé 2021 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT ~ Nữ Sát Thủ {Sub Việt}

  The Protégé 2021 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT {Sub Việt} Nữ Sát Thủ Maggie Q , Samuel L. Jackson, Michael Keaton...

  Diễn đàn: Phim HD

  18 Tháng mười 2021 lúc 13:15
 2. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] The Protégé 2021 1080p Blu-ray AVC TrueHD Atmos 7.1-BHD.iso ~ Nữ Sát Thủ {Sub Việt}

  The Protégé 2021 1080p Blu-ray AVC TrueHD Atmos 7.1-BHD.iso {Sub Việt} Nữ Sát Thủ Maggie Q , Samuel L. Jackson, Michael Keaton...

  Diễn đàn: Phim HD

  18 Tháng mười 2021 lúc 12:55
 3. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [4K HDR] Free Guy 2021 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC HDR TrueHD Atmos 7.1-HDT ~ Giải Cứu 'Guy' {Sub Việt Mux Sẵn}

  Free Guy 2021 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC HDR TrueHD Atmos 7.1-HDT {Bom Tấn Chiếu Rạp | Sub Việt Mux Sẵn} Giải Cứu 'Guy' Ryan...

  Diễn đàn: Phim HD

  17 Tháng mười 2021 lúc 14:26
 4. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [4K HDR x265] Free Guy 2021 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-SURCODE ~ Giải Cứu 'Guy' {Bom Tấn Chiếu Rạp | Sub Việt}

  Free Guy 2021 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-SURCODE {Bom Tấn Chiếu Rạp | Sub Việt} Giải Cứu 'Guy' Ryan Reynolds, Channing...

  Diễn đàn: Phim HD

  17 Tháng mười 2021 lúc 14:25
 5. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [4K HDR ISO] Free Guy 2021 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1-BHD.iso ~ Giải Cứu 'Guy' (Ryan Reynolds, Channing Tatum) {Sub Việt}

  Free Guy 2021 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1-BHD.iso {Bom Tấn Chiếu Rạp | Sub Việt} Giải Cứu 'Guy' Ryan Reynolds, Channing...

  Diễn đàn: Phim HD

  17 Tháng mười 2021 lúc 14:14
 6. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] The Protégé 2021 720p BluRay DTS-ES 6.1 x264-iFT ~ Nữ Sát Thủ (Maggie Q , Samuel L. Jackson) {Sub Việt}

  The Protégé 2021 720p BluRay DTS-ES 6.1 x264-iFT {Sub Việt} Nữ Sát Thủ Maggie Q , Samuel L. Jackson, Michael Keaton [IMG]...

  Diễn đàn: Phim 720p

  17 Tháng mười 2021 lúc 01:21
 7. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] The Protégé 2021 1080p BluRay DTS-ES 6.1 x264-iFT ~ Nữ Sát Thủ (Maggie Q , Samuel L. Jackson) {Sub Việt}

  The Protégé 2021 1080p BluRay DTS-ES 6.1 x264-iFT {Sub Việt} Nữ Sát Thủ Maggie Q , Samuel L. Jackson, Michael Keaton [IMG]...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  17 Tháng mười 2021 lúc 01:08
 8. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] The Protégé 2021 1080p BluRay DD+7.1 x264-iFT ~ Nữ Sát Thủ (Maggie Q , Samuel L. Jackson) {Sub Việt}

  The Protégé 2021 1080p BluRay DD+7.1 x264-iFT {Sub Việt} Nữ Sát Thủ Maggie Q , Samuel L. Jackson, Michael Keaton [IMG] [IMG]...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  17 Tháng mười 2021 lúc 01:04
 9. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] The Protégé 2021 720p BluRay DD-EX 5.1 x264-iFT ~ Nữ Sát Thủ {Sub Việt}

  The Protégé 2021 720p BluRay DD-EX 5.1 x264-iFT {Sub Việt} Nữ Sát Thủ Maggie Q , Samuel L. Jackson, Michael Keaton [IMG]...

  Diễn đàn: Phim 720p

  17 Tháng mười 2021 lúc 01:01
 10. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] The Protégé 2021 1080p BluRay DTS-HD MA 7.1 x264-iFT ~ Nữ Sát Thủ (Maggie Q , Samuel L. Jackson) {Sub Việt}

  The Protégé 2021 1080p BluRay DTS-HD MA 7.1 x264-iFT {Sub Việt} Nữ Sát Thủ Maggie Q , Samuel L. Jackson, Michael Keaton [IMG]...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  17 Tháng mười 2021 lúc 00:26
 11. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Snake Eyes: G.I. Joe Origins 2021 720p BluRay DTS-ES 6.1 x264-iFT ~ G.I. Joe: Xà Nhãn Báo Thù {Sub Việt Mux Sẵn}

  Snake Eyes: G.I. Joe Origins 2021 720p BluRay DTS-ES 6.1 x264-iFT {Bom Tấn Chiếu Rạp | Sub Việt Mux Sẵn} G.I. Joe: Xà Nhãn Báo Thù...

  Diễn đàn: Phim 720p

  16 Tháng mười 2021 lúc 23:34
 12. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Snake Eyes: G.I. Joe Origins 2021 720p BluRay DD-EX 5.1 x264-iFT ~ G.I. Joe: Xà Nhãn Báo Thù {Sub Việt}

  Snake Eyes: G.I. Joe Origins 2021 720p BluRay DD-EX 5.1 x264-iFT {Bom Tấn Chiếu Rạp | Sub Việt} G.I. Joe: Xà Nhãn Báo Thù Iko Uwais,...

  Diễn đàn: Phim 720p

  16 Tháng mười 2021 lúc 23:32
 13. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Snake Eyes: G.I. Joe Origins 2021 1080p BluRay DD+7.1 x264-LoRD ~ G.I. Joe: Xà Nhãn Báo Thù {Sub Việt}

  Snake Eyes: G.I. Joe Origins 2021 1080p BluRay DD+7.1 x264-LoRD {Bom Tấn Chiếu Rạp | Sub Việt} G.I. Joe: Xà Nhãn Báo Thù Iko Uwais,...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  16 Tháng mười 2021 lúc 23:24
 14. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Snake Eyes: G.I. Joe Origins 2021 1080p BluRay DD+7.1 x264-iFT ~ G.I. Joe: Xà Nhãn Báo Thù {Sub Việt}

  Snake Eyes: G.I. Joe Origins 2021 1080p BluRay DD+7.1 x264-iFT {Bom Tấn Chiếu Rạp | Sub Việt} G.I. Joe: Xà Nhãn Báo Thù Iko Uwais,...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  16 Tháng mười 2021 lúc 23:22
 15. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Snake Eyes: G.I. Joe Origins 2021 1080p BluRay DTS-ES 6.1 x264-iFT ~ G.I. Joe: Xà Nhãn Báo Thù {Sub Việt Mux Sẵn}

  Snake Eyes: G.I. Joe Origins 2021 1080p BluRay DTS-ES 6.1 x264-iFT {Bom Tấn Chiếu Rạp | Sub Việt Mux Sẵn} G.I. Joe: Xà Nhãn Báo Thù...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  16 Tháng mười 2021 lúc 17:01