Phần mềm portable

Các phần mềm đóng gói nhỏ gọn, chạy ngay không cần cài đặt